Público
Público

El fiscal del Suprem comet falta greu per tapar el tracte de favor a la filla de Marchena

Luis Navajas, tinent fiscal de l'Alt Tribunal i número dos de la Fiscalia, incompleix el deure d'abstenció sabent que concorren causes legalment previstes, ja que sol·licita la inadmissió i immediat arxiu de la querella sobre la inusitada designació a la carrera fiscal de la filla del president de la Sala Segona, tot i que ell mateix va presidir els tribunals qualificadors que van aprovar l'oposició de Sofia Marchena a l'Escola Judicial i al Centre d'Estudis Jurídics.

El president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, saluda el tinent fiscal Luis Navajas, en presència del jutge Manuel Marchena (al fons al centre). EFE

En el més alt tribunal de la Justícia espanyola, actuant com a Ministeri Públic, no només cal ser imparcial sinó també semblar-ho, de manera que el legislador ha previst en la Llei de l'Estatut orgànic del ministeri fiscal que els fiscals "s'abstindran d'intervenir en els plets o causes quan els afectin algunes de les causes d'abstenció establertes per als jutges i magistrats en la LOPJ ", que regeix el poder judicial.

No obstant això, el tinent fiscal del Tribunal Suprem -i número dos del Ministeri Públic, pel que substitueix al fiscal general de l'Estat en cas de necessitat-, Luis Manuel Navajas Ramos, acaba d'incórrer, presumptament, en una falta molt greu d'inobservança del deure d'abstenció sabent que es dona alguna de les causes legalment previstes, i en una falta molt greu d'ignorància inexcusable en el compliment dels seus deures, tipificades en l'article 62.8 i 62.15 de l'Estatut orgànic del ministeri fiscal i l'article 219 de la LOPJ, tal com demostra l'abundant documentació judicial a la qual ha tingut accés Públic.

I el fiscal Navajas ho ha fet, a més, per informar a favor de la inadmissió -i l'immediat arxivament de les actuacions, sense més tràmit- de la querella que inclou Sofia Marchena Perea com a beneficiària d'un presumpte delicte de prevaricació en la seva inusitada inclusió en la llista d'aprovats a jutges i fiscals, tot i no complir els requisits requerits, i la seva reassignació sense precedents a la carrera fiscal (malgrat haver triat i ingressat a la judicial), amb una nota diferent de l'assignada inicialment.

L'estranyíssim cas de la filla del president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena Gómez, es va convertir en un petit escàndol el passat estiu no només perquè va rebre un clar tracte de favor -en no superar el primer curs de l'Escola Judicial per una malaltia i ser reassignada com a fiscal, en una decisió inèdita del Poder Judicial-, sinó també perquè la directora d'aquesta Escola Judicial, Gema Espinosa Conde, és l'esposa del magistrat Pablo Llarena Conde. Precisament el jutge que el Suprem va ascendir irregularment a la Sala Segona i després li va adjudicar la instrucció de la causa Especial contra el Procés saltant-se les seves pròpies normes internes de repartiment.

Ampliació de la querella per "prevaricació continuada"

Davant aquesta sospitosa coincidència, l'Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils va ampliar la querella que tenia presentada des d'abril contra tot el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per un presumpte delicte continuat de prevaricació mitjançant l'"execució d'un pla tendent a alterar la garantia de la imparcialitat i de la independència judicial" (...) per al qual "van proposar i van aprovar la cobertura dels òrgans més sensibles de la piràmide jurisdiccional amb membres de la carrera judicial seleccionats pel seu perfil i pel seu posicionament ideològic" (...) amb la finalitat de "garantir l'enjudiciament per mitjà de magistrats afins al Partit Popular" en les causes de corrupció que afecten els seus dirigents.

El tinent fiscal Navajas té assignada aquesta causa especial que afecta jutges aforats i ja havia informat a la Sala demanant la seva inadmissió i l'immediat arxiu de les actuacions. Però, en produir-se l'ampliació -incloent també a la jutgessa Carmen Lamela Díaz, ascendida a la Sala Segona per davant d'aspirants molt més qualificats, després d'haver enviat a presó tots els dirigents sobiranistes catalans que van comparèixer davant l'Audiència Nacional-, la Fiscalia del Suprem va haver d'informar de nou.

Aquí és on es va produir la clara infracció comesa per Navalles: el passat 8 d'octubre va tornar a informar en el mateix sentit quan s'hauria d'haver abstingut perquè ell mateix va presidir els tribunals qualificadors 1 i 2 que van examinar i van aprovar la candidata Sofia Marchena a la primera i segona fases de l'oposició per a l'ingrés a la carrera judicial i fiscal:

Fragmento del informe del fiscal Navajas para inadmitir la ampliación de la querella de la Asociación Atenas de juristas.

Almenys tres causes d'abstenció obliguen Navajas

En conseqüència, el tinent fiscal del Suprem va violar l'article 28 de l'Estatut orgànic del ministeri fiscal, que disposa que els membres del ministeri fiscal s'abstindran d'intervenir en els plets o causes quan els afectin algunes de les causes d'abstenció establertes per als jutges i Magistrats a la LOPJ quan els siguin aplicables. Perquè almenys tres causes definides en aquest article 28 són aplicables al fiscal Luis Navajas dins d'aquesta Causa Especial 3/20433/18 que afecta Sofia Marchena:

10a Tenir interès directe o indirecte en el plet o causa. Ja que Navajas treballa a la Sala Segona amb el pare de l'afectada.

13a Haver ocupat càrrec públic, exercit ocupació o exercit professió amb ocasió dels quals hagi participat directament o indirectament en l'assumpte objecte del plet o causa o en un altre relacionat amb el mateix. Ja que Navajas va presidir els tribunals que van qualificar a la beneficiada pel presumpte tracte de favor.

16a Haver ocupat el jutge o magistrat càrrec públic o administratiu en ocasió del qual hagi pogut tenir coneixement de l'objecte del litigi i formar criteri en detriment de la deguda imparcialitat. Ja que Navajas va estar des del principi al corrent de l'inusitat procés de revisió de l'oposició de Sofia Marchena que va culminar amb la decisió sense precedents que explicàvem a l'inici d'aquest article.

A més, com acaba de subratllar l'Associació de Juristes Atenes en una nova denúncia, aquest cop davant la fiscal general de l'Estat, el fiscal Navajas ofereix una argumentació falsa per justificar l'estrany salt de l'afectada des de la carrera judicial a la fiscal:

Argumento fiscal Navajas nadie perjudicado por caso Sofía Marchena.

La inusitada decisió va perjudicar a altres tres candidats

Navajas addueix que l'inèdit acord de la Comissió de Selecció "no va causar perjudici per a ningú, ja que la incorporació a la promoció de la carrera fiscal ho és amb l'últim número de la mateixa" i que "la persona que va poder sentir-se desplaçada al seu moment per l'opció de la Sra. Marchena Perea per la carrera judicial i obligada a optar per la carrera fiscal, se li ha ofert la possibilitat de revertir aquesta situació, el que ha rebutjat en no sentir-se perjudicada."

En realitat, van ser tres les persones que, aprovades a l'oposició, no van obtenir plaça a l'Escola Judicial com desitjaven i van haver de conformar-se amb derivar cap a la carrera fiscal (al Centre d'Estudis Jurídics) com a conseqüència de l'assignació de Sofia Marchena. El Comitè de Selecció es va dirigir a totes elles per oferir-los complir amb la seva opció inicial, en el cas "es realitzaria una adaptació formativa específica a la Ecuela Judicial tenint en compte la formació rebuda en el Centre d'Estudis Jurídics".

Més encara, va caldre canviar arbitràriament la nota obtinguda per la filla del president de la Sala Segona per poder encaixar-la en una última plaça de nova creació en la carrera fiscal, ja que en comptes de continuar en la judicial després de la seva llarga malaltia i presentar-se de nou al primer curs que no havia pogut fer, com és l'habitual, va decidir canviar de carrera. Mai s'havia permès fer això a ningú.

Encara que potser el més inversemblant de tot aquest extravagant procés de selecció, requalificació i reassignació forçat per la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, és l'argumentari que aquesta última va elaborar per justificar-ho, recorrent fins i tot a les definicions semàntiques de la Reial Acadèmia de la llengua per corregir la literalitat de l'article 309 de la Llei orgànica del poder judicial en funció dels desitjos de Sofia Marchena.

Al llarg informe que Espinosa va enviar l'1 de desembre de 2017 la Comissió Permanent del CGPJ, exposa arguments com aquests:

Argumento semántico de Gema Espinosa sobre "superar".

Argumento semántico de Gema Espinosa sobre "repetir".

En breu, la directora de l'Escola Judicial fa servir recargolades argumentacions semàntiques sobre els significats lingüístics dels verbs "superar" i "repetir", segons la Reial Acadèmia, per concloure que l'article 309 de la LOPJ no es pot aplicar com a tal a Sofia Marchena, ja que "senzillament no es pot" tornar "a fer el que mai s'ha fet". Tot això per justificar que la filla del president de la Sala Segona no només no havia de presentar-se de nou al curs de la carrera judicial que no va superar per motius de malaltia, sinó que fins i tot podia fer marxa enrere fins a la situació prèvia a escollir carrera i optar ara per la carrera fiscal.

Espinosa reconeix que "aquesta situació és inèdita en la història de l'Escola Judicial" però addueix que "el tractament jurídic d'aquesta situació ha revelat certes llacunes en la normativa reguladora" i el Consell Permanent del CGPJ ha d'esmenar la plana a la literalitat de la llei per acomodar a Sofia Marchena. Cosa que el poder judicial fa, a petició reiterada de l'esposa del jutge que ha estat ascendit pel pare de l'aspirant de forma dubtosa, ja que la designació de Llarena a la Sala Segona -excloent per aconseguir-ho a 8 dels 13 candidats a la plaça vacant- ser fins i tot recorregut davant el contenciós-administratiu per l'associació Jutges per a la Democràcia.

Com dèiem al principi, l'Administració de justícia no només ha de ser imparcial sinó també semblar-ho. I en aquest cas el que sembla és exactament el contrari.