Público
Público

VAGA AEROPORT PRAT El laude per Eulen fixa un complement de 200 euros i anul·la les sancions

L'àrbitre Marcos Peña ha lliurat aquest dijous al seu despatx als representants de la companyia Eulen i al comitè de vaga el laude d'obligat compliment per a les parts, en un document de 28 pàgines.

El president del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, ha estat l'àrbitre designat pel govern central en el conflicte entre Eulen i els treballadors de l'aeroport del Prat. EFE/Emilio Naranjo

agències

El laude de Marcos Peña, àrbitre designat pel govern central per posar fi al conflicte laboral entre Eulen i els seus treballadors a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, estableix que l'empresa haurà de pagar un complement de 200 euros en 12 mensualitats als vigilants dels filtres de seguretat en el control de passatgers, i dictamina que les sancions imposades i els expedients iniciats contra treballadors quedaran sense efecte.

Marcos Peña ha lliurat avui al seu despatx als representants de la companyia Eulen i al comitè de vaga el laude d'obligat compliment per a les parts, en un document de 28 pàgines, en les dependències del Consell Econòmic i Social (CES), organisme que presideix, complint els deu dies de termini.

L'àrbitre fa pròpia la proposta de mediació de la Generalitat, rebutjada en dues ocasions per la plantilla d'Eulen

L'àrbitre fa pròpia la proposta de mediació de la Generalitat, rebutjada en dues ocasions per la plantilla d'Eulen però acceptada per la companyia de seguretat privada, que recollia un increment salarial màxim de 200 euros en 12 pagues. Aquest complement absorbirà els anteriors complements per lloc de treball a Aena. El salari base d'un treballador de seguretat de l'aeroport és de 1.100 euros bruts (907 euros més plusos).

La decisió de l'àrbitre especifica a més que les mesures disciplinàries adoptades en relació amb el desenvolupament del conflicte "no han de produir efectes" i que les dues parts no han d'adoptar noves mesures de conflicte i vagues relacionades amb la matèria del laude. "Quedaran, per tant, sense efecte, a partir d'aquesta mateixa data, les sancions imposades i els expedients iniciats", diu el laude.

El laude entrarà en vigor després de la comunicació a les parts, excepte en el seu apartat 4, referit al complement salarial de lloc de treball, que tindrà eficàcia retroactiva al 4 d'agost de 2017. Després de la seva entrega, cap de les parts ha volgut entrar en detalls sobre una valoració del seu contingut. El director general d'Eulen, Emilio García, ha assegurat que l'analitzaran però que "l'acataran i ho ha de posar en marxa".

De la seva banda, l'assessor del comitè de vaga d'Eulen, Juan Carlos Giménez, s'ha remès a una compareixença dissabte que ve a Barcelona per fer una valoració i a l'assemblea de dilluns dels treballadors, on consideraran si és "suficient" o si el laude no soluciona aspectes que s'han de tractar amb l'empresa. A més, ha recordat que segueix en peu la vaga convocada a partir del 8 de setembre.

Registre de control i transparència

Quant a l'increment de plantilla, el laude fixa en cinc treballadors més per filtre, amb un corre-torns de 25 llocs de treball en les franges de màxima afluència i hores punta en temporada alta. Així mateix, assenyala que els complements durant la temporada considerada baixa continuaran donant cobertura a fi de garantir els descansos. A més, es portarà "un registre que faciliti el seguiment de la seva tasca amb transparència".

La proposta de mediació de la Generalitat contemplava una borsa de 25 persones que prendrien el relleu de la plantilla dels controls de seguretat sempre que s'hagin d'absentar del seu lloc, sumant 76 persones, xifra que dista tant del personal nou exigit pel comitè de vaga (100) com de la proposta inicial d'Eulen (21).

S'establirà un canal de comunicació amb la plantilla per donar resposta a consultes

En cas d'haver de dirimir per empat situacions relacionades amb les vacances, el criteri a prioritzar hauria de ser el fet que hagi de atendre a menors de 12 anys o ascendents dependents. La distribució equitativa de caps de setmana, llocs de treball i festius, quedarà recollida dins el quadrant anual o plurimensual de 2017.

Pel que fa al quadrant d'horaris, en compliment amb la normativa vigent, Eulen ha de confeccionar un quadrant trimestral per 2017 i per 2018 un quadrant anual, que en tot cas es compararà amb les necessitats que hagin existit al llarg d'aquest any . Les modificacions del quadrant s'han de comunicar a la representació dels treballadors amb una periodicitat semestral.

Així mateix, assenyala que s'establirà un canal de comunicació amb la plantilla per donar resposta a consultes o peticions, i en funció del contingut de la consulta, s'ha de traslladar al departament corresponent. Per a això, es crearà un model de sol·licitud que recollirà les dades necessàries per a la gestió de la resposta. En el termini de 24 hores haurà de ser traslladats i en un termini de 72 hores hàbils, es donarà una resposta al treballador. En compliment de l'article 58 del conveni col·lectiu, Eulen nomenarà una persona del Departament de Recursos Humans, que actuarà de forma imparcial.

Finalment, estableix la creació d'una Comissió de Seguiment, composta per dues persones d'Operacions i dues persones a designar per l'assemblea de treballadors, sense càrrecs de responsabilitat en el centre de treball. A més, s'haurà d'actualitzar, abans del 31 de desembre de 2017, l'avaluació de riscos dels llocs de treball en els filtres de passatgers del Prat, amb especial consideració a la protecció de la maternitat i l'embaràs, així com amb els riscos relacionats amb l'organització del treball.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?