Público
Público

Enquesta monarquia Un 39,4% dels ciutadans de l'Estat votaria per la república en un referèndum, mentre que un 31% optaria per la monarquia

La segona entrega de l'enquesta de 40dB, impulsada per la Plataforma de Mitjans Independents, recull que continua l'erosió de la institució monàrquica un any després que es publiqués el primer estudi. El 43,8% dels enquestats defensa la necessitat de celebrar un referèndum sobre la forma d'Estat, mentre que un 36,1% ho rebutja

Imatge del discurs de Nadal de 2020 del rei Felip VI.
Imatge del discurs de Nadal de 2020 del rei Felip VI. Casa Reial

Han passat més de sis anys des que el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) va introduir en els seus estudis l'última valoració ciutadana sobre la monarquia. A l'octubre de l'any passat, la Plataforma de Mitjans Independents (PMI) va encarregar a l'Institut 40dB una enquesta per conèixer l'estat de la qüestió, en un moment en què la institució monàrquica passava per moments convulsos. Avui, aquesta situació continua, i per això s'ha realitzat un segon lliurament de l'anomenada Enquesta sobre la Monarquia, un estudi finançat gràcies a les aportacions de 1.965 mecenes.

La imatge és molt semblant a la de fa un any, i recull que la institució continua en fase d'erosió i que el consens sobre el qual se sosté la monarquia en la teoria contrasta amb l'enorme divisió que hi ha entre la ciutadania sobre aquesta qüestió . Aquest estudi recull que, si se celebrés un referèndum estatal sobre la forma d'Estat, l'opció de la república seria majoritària a la de la monarquia en un context on els indecisos podrien decantar la balança cap a un o altre costat. En concret, un 39,4% dels enquestats donarien suport a l'opció republicana davant d'un 31% que optaria per la monarquia. Gairebé un 30% dels ciutadans que han participat en l'estudi se situa entre els "no alineats", és a dir, aquelles persones que no saben què votarien, que no anirien a votar o que votarien en blanc.

Intención de voto encuesta monarquía
Evolució de la intenció de vot en un hipotètic referèndum estatal sobre el model d'Estat. 40dB

També es pregunta en l'enquesta sobre la necessitat de celebrar un referèndum per triar la forma d'Estat. Baixa la xifra d'enquestats que creuen que caldria celebrar un referèndum entre monarquia o república, encara que segueix sent majoritària. El 2020, en la primera enquesta de la PMI, fins a un 47,8% apostaven per la celebració d'una consulta sobre la forma d'Estat; en l'enquesta d'aquest any aquesta xifra se situa en el 43,8%.

El percentatge d'enquestats que defensen que no cal celebrar un referèndum es manté intacte respecte a l'any passat, amb un 36,1%. Els indecisos han crescut 4 punts (que coincideixen amb els que perd l'opció favorable al referèndum) passant del 16,1% en l'anterior enquesta al 20,1% en aquest estudi.

Referéndum monarquía o república
Opinió sobre la necessitat de celebrar o no un referèndum sobre la monarquia.  40dB

Més enllà d'un eventual referèndum, l'informe recull la percepció de la ciutadania sobre la institució monàrquica i la seva confiança en ella. La Corona suspèn en aquest aspecte i el nivell de confiança ciutadà se situa en un 4,1 sobre 10, per darrere de les Forces Armades (6), del Poder Judicial (4,8) i dels mitjans de comunicació (4,5 ), encara que segueix sent més "fiable" que institucions com el Parlament, els sindicats o l'Església Catòlica.

Per edats, la valoració de la monarquia ni tan sols arriba al 4 entre els votants compresos entre 18 i 44 anys. Entre 45 i 64 es qualifica amb un 4,1, i els més grans de 65, amb un 4,8. També baixa el percentatge d'enquestats que asseguren estar satisfets amb la monarquia. El 2020 un 42% assegurava estar satisfet amb la institució, mentre que en aquesta enquesta aquest percentatge baixa al 35,7%. El 29% dels enquestats assegura estar "gens satisfet" amb la institució.

Opiniones sobre la monarquía
Opinions sobre la monarquia. 40dB

L'enquesta agafa l'opinió dels ciutadans sobre les funcions de la Corona i de la seva situació en el moment actual. En aquest sentit, s'estableix una escala de valoracions sobre l'enunciat "La monarquia proporciona ordre i estabilitat política", amb el qual els enquestats asseguren estar més o menys d'acord.

Aquesta afirmació ha perdut bastant suport respecte a l'enquesta de l'any 2020. En aquest estudi més d'un 48% dels consultats es mostraven d'acord amb aquest enunciat, mentre que el 36,3% assegurava no estar-hi d'acord. En aquesta enquesta els que estan d'acord amb què la monarquia proporciona ordre i estabilitat baixen més de 5 punts, fins al 42,6%, mentre que els que no veuen a la institució monàrquica com a garant de l'estabilitat política en pugen 4,5, fins el 40,8%. També creix el nombre d'indecisos, que passa del 15,6% el 2020 al 16,6% actual.

Augmenta el nombre d'enquestats que creuen que "la monarquia és una institució d'altres temps que no té sentit en una democràcia". El 53% dels enquestats ho creu així, davant d'un 31,6% que no dona suport a aquesta afirmació. El 2020 recolzaven aquest enunciat un 47,9% dels enquestats i el rebutjava un 36,6%.

L'Enquesta Monarquia es va realitzar entre el 22 de setembre i el 4 d'octubre de 2021 a través de 1.000 enquestes a ciutadans majors de 16 anys i residents a Espanya. L'estudi va ser realitzat per l'Institut 40dB i finançat a través d'un crowdfunding que va posar en marxa la Plataforma de Mitjans Independents (PMI).

¿Te ha resultado interesante esta noticia?