Público
Público
L'EMERGÈNCIA DEL CORONAVIRUS

El pla per la represa a les residències preveu visites un cop a la setmana

El Procicat aprova el Pla sectorial de represa de la normalitat en àmbit residencial. Les trobades seran amb un màxim de tres familiars i només si la situació al centre està controlada. Afers Socials retira cautelarment a Eulen la gestió de dues residències de gent gran de Barcelona.

Sergi visita a su abuela Maria Llüisa, en la residencia geriátrica Icaria, del Barrio de Poble Nou de Barcelona a través de la puerta siguiendo las medidas de seguridad de la Fase 1 de desescalada este miércoles septuagésimo quinto día del estado de alarm
Un noi visita la seva àvia en una residència de Barcelona. EFE/ Quique García

PÚBLIC

El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de represa de la normalitat en l'àmbit de els residències. En aquest pla es regula la situació a les residències per continuar amb les accions de desescalada als centres i es busca encarar la 'fase de represa' per "recuperar la normalitat al màxim", sempre garantint les mesures de prevenció. Una de les qüestions que es regulen en el pla són les visites de familiars, que s'autoritzaran només a les residències que tinguin la situació controlada, i només es permetran en residències que tinguin classificació 'vermella' –situació no controlada- si ho aconsella el procés d'atenció a persones, especialment al final de la seva vida. Es recomana que les visites siguin setmanals.

A més, hi podrà haver un màxim de tres familiars a la visita, i es demana que sigui el mateix en períodes no inferiors a deu dies. La durada de la visita i el nombre de familiars dependrà de la capacitat del centre. També es recomana que els centres que puguin habilitin un espai exterior per a visites on es puguin mantenir distàncies i es recomana fer passejades per l'exterior per reduir la circulació dins els centres.

Sortides de residents

Pel que fa a sortides de residents, el pla contempla la recuperació d’activitats com ara sortir al carrer a fer passejos, visites a cases de familiar o passar les vacances en família. Els residents més autònoms poden sortir sols si tenen capacitat per complir les mesures de protecció. També es poden autoritzar sortides llargues d'un dia per a sortides familiars. Per poder fer aquestes sortides, caldrà que la família o el resident signin un document de declaració responsable i a la tornada s'haurà de desinfectar el calçat o la cadira de rodes, rentar les mans i canviar-se de roba i desinfectar-la.

En el cas d'estades superiors a tres setmanes, s'haurà de fer aïllament preventiu a la tornada, comprovar símptomes i higiene estricta, així com reduir les activitats comunes que impliquin compartir material o posin en perill la distància de seguretat. La direcció de la residència planificarà i pactarà amb les famílies per fer un retorn esglaonat i controlat i poder fer un supervisió acurada dels reingressos.

Nous ingressos

Per tal de poder ingressar en una residència s'haurà de tenir una PCR negativa feta en un termini inferior a les 24-48 hores els dies previs, mai més enllà dels cinc dies. La família també haurà de presentar una declaració conforme no ha estat en contacte estret amb cap cas sospitós o confirmat de coronavirus en els darrers deu dies.

Un cop una persona ingressi a una residència haurà d'estar en aïllament durant deu dies, a excepció de persones que vinguin d'ingressos hospitalaris o sociosanitaris on ja hagin estat en aïllament.

A més, també es proposa que s'organitzin nuclis socials estables amb els residents i professionals per tal de reduir el risc a l'hora d'organitzar activitats comunitàries i grupals als centres. Segons el pla, els residents haurien d'estar dividits segons unitats estables de convivència de residents i professionals d'unes 10 o 15 persones.

Els residents que conformin un grup de convivència podran compartir espais comuns habilitats per a cada grup (sales d'estar-menjador, zones del jardí o terrasses) o be espais comuns a tots els grups que s'hauran de netejar entre ús i ús (per exemple, l'espai de rehabilitació).

D'altra banda, d'acord amb el pla els centres categoritzaran tots els espais en funció dels grups de risc que acullin. D'aquesta manera, hi haurà zones verdes per a persones sense Covid-19 i zones vermelles per a casos confirmats. A més, hi haurà zones grogues reservades principalment a residents sospitosos d'infecció, pendents d'evolució o en quarantena per contacte estret amb un sospitós o confirmat i ingressos procedents de domicili que han d'estar un temps en aïllament preventiu.

Es manté també la classificació de les residències en vermelles, taronges i verdes segons la seva situació, i a partir d'ara per tal de poder fer nous ingressos el centre ha de complir uns criteris d'estabilitat. Així, només es podrà ingressar en residències verdes, que no tenen casos i estan sectoritzades, o en taronges si estan correctament sectoritzades i el brot està controlat.

Si tenen classificació vermella, és a dir, tenen casos de Covid-19 no controlats ja sigui per dificultat de sectorització per l'aparició de nous casos, es denegarà els nous ingressos fins que no s'estabilitzi la situació. Tampoc s'hi podrà rebre visites.

Retirada de la gestió de dues residències a Eulen

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit retirar cautelarment la gestió a Eulen de dues residències de gent gran de Barcelona. Els centres Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs tenen expedients sancionadors oberts per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària, tant en la seva gestió com en l'atenció a usuaris. Totes dues residències van ser intervingudes per la Generalitat en detectar irregularitats en el funcionament i organització del servei i es va substituir temporalment Eulen per una altra empresa gestora. Ara que la situació està controlada a tots dos centres, el Departament ha decidit suspendre cautelarment la gestió d'Eulen fins que no es resolgui definitivament els expedients.

En el cas de la residència Bertran Oriola, el 26 d'abril el Departament ja la va intervenir per tal de "reconduir" la situació. El Servei d'Inspecció va obrir expedient sancionador a l'empresa el 3 de juny per una presumpta infracció greu i per cinc presumptes infraccions molt greus que poden ser sancionades amb multa de 4.000 euros per la greu i amb multa de 7.900 euros per cadascuna de les molt greus, a més de la suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys per cadascuna de les infraccions.

Segons el Departament, la situació sanitària a la residència està qualificada com a 'verda' i hi ha una situació "d'estabilitat" en la gestió.

Pel que fa a la Residència Mossèn Vidal i Aunòs, on el Departament assenyala que les irregularitats van portar el centre a una situació "d'afectació generalitzada" per la Covid-19, la intervenció i el canvi temporal d'entitat gestora va ser el 7 de maig. El 3 de juny es va obrir expedient sancionador a Eulen per una presumpta infracció molt greu, que pot ser sancionada amb multa de 7.000 euros, a més de suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys.

A més, en aquesta residència el Servei d'Inspecció ja va obrir el 17 de març un expedient sancionador a l'empresa en relació als presumptes maltractaments rebuts per una resident per part de tres treballadors del centre.