Público
Público

El salari mínim per viure dignament a Barcelona hauria de vorejar els 1.100 euros mensuals

Una jornada aborda la necessitat d'establir una retribució mínima per afrontar el cost vital de viure a la capital catalana o la seva àrea metropolitana.

La jornada sobre el salari mínim de ciutat s'ha celebrat al Col·legi d'Economistes. EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

Quin hauria de ser el sou mínim per viure amb dignitat a la ciutat de Barcelona i al conjunt de l'Àrea Metropolitana (AMB)? La xifra se situaria en 1.048,87 euros en el conjunt de la zona metropolitana, xifra que ascendeix a 1.088,56 euros mensuals en el cas de la capital. Aquesta és una de les conclusions d'un dels estudis que s'ha donat a conèixer aquest divendres a la jornada 'Viabilitat i repercussions de l'establiment d'un salari mínim de ciutat', organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i el Consell Econòmic i Social de Barcelona (Cesb) al Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).

L'estudi sobre la quantia del salari mínim de referència -elaborat per Daleph- diferencia segons tipologies de famílies, i estableix que una persona sola requeriria a l'AMB 1.181,17 euros; una sola amb nens, 1.640; una parella sense fills, 817 euros cadascun; una amb fills, 1.137 cadascun, i una de tres adults, 717 euros cadascun, xifres que pugen a Barcelona als 1.251 per a persones soles; 1.674 per a una sola amb nens; 846 per a parelles -cadascun-; 1.174 per a parella amb fills, i 731 per a una llar de tres adults.

En la jornada també s'ha presentat un informe sobre la viabilitat jurídica d'establir un salari mínim d'aquest tipus, elaborat pel doctor de la UAB Eduardo Rojo, conclou que existeix suport jurídic en la normativa internacional per engegar-lo. Assegura que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) accepta aquests salaris com a clàusula d'obligat compliment en concursos públics, però recull que la competència amb caràcter general és d'àmbit estatal i que s'hauria de modificar la normativa per atorgar competències a autonomies i administracions locals.

Finalment, també s'ha donat a conèixer un estudi de l'AQR-Lab Laboratori de Transferència en Economia Aplicada - Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona (UB) sobre l'impacte d'aquest salari. Després d'observar-ne les conseqüències sobre la seva aplicació en casos internacionals -en ciutats del Canadà, els Estats Units i el Japó, entre d'altres- conclou que genera avantatges com ara millorar la capacitat adquisitiva i de consum dels treballadors; reduir la pobresa i la desigualtat, i eliminar la necessitat d'algunes ajudes socials, encara que també assenyala riscos com l'augment de l'abandonament escolar, traspassar la pujada dels costos laborals als preus i un increment de l'economia submergida.

Pisarello: "No ens podem permetre que a Barcelona ningú guanyi menys de 1.000 euros"

Durant la jornada, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que administracions i sectors empresarials i sindicals treballin per acordar un salari de referència per a Barcelona i la seva àrea metropolitana d'almenys 1.000 euros al mes. "No ens podem permetre que ningú a Barcelona guanyi menys de 1.000 euros per la seva feina. Amb les condicions en què ens trobem, no és bo ni per a l'àmbit de l'ocupació ni per a l'economia", ha assegurat.

Segons ha afirmat Pisarello, els sous més baixos de l'Ajuntament estan per sobre dels 1.400 euros. El primer tinent d'alcaldia també ha explicat que properament l'alcaldessa, Ada Colau, signarà un decret de contractació social i ambiental per premiar les empreses que paguin per sobre de l'establert en els convenis. "Les empreses que ho puguin fer han d'augmentar els salaris", ha afirmat Pisarello, que ha demanat un diàleg social per abordar l'assumpte i ha assenyalat que les administracions han de treballar però no substituir la tasca que han de fer els sectors econòmics, sindicals i socials, als quals els correspon la negociació col·lectiva.

Ha defensat que el creixement econòmic ha de ser sostenible i beneficiar tots els ciutadans -també entre barris i homes i dones- per justícia i pel bé de l'economia, i ha afegit: "Hem de ser capaços de governar la revolució tecnològica perquè comporti un benefici per a tota la població".

Arran de la jornada es preveu crear un grup de treball en el marc del Cesb després de les conclusions dels estudis i amb els agents implicats, per reflexionar sobre la vinculació entre la qualitat de l'ocupació i el salari mínim i proposar actuacions sobre aquest tema, en el qual participaran patronals, sindicats, Ajuntament i AMB.