Público
Público

Només un 0,5% del contingut de Netflix és en català

Ho apunta el primer informe del CAC sobre els continguts que ofereix la plataforma audiovisual, que també constata que Netflix no assoleix la quota del 30% d’obra europea, en contra del que requereix la nova Directiva sobre la presència d'aquests continguts.

Fotograma de la serie 'Valeria'. Netflix
Fotograma de la sèrie 'Valeria'. NETFLIX

Públic / acn

El contingut en català a Netflix, ja sigui en versió original, doblada o amb subtítols, "és gairebé nul, d'únicament" el 0,5% del catàleg, segons un informe del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Arran d'aquesta xifra, el president de l'organisme, Roger Loppacher, ha instat la plataforma a "tenir una oferta d'obres en català que es correspongui amb la realitat lingüística de Catalunya". A més, l'informe també constata que Netflix no assoleix la quota del 30% d’obra europea en el catàleg audiovisual que ofereix als abonats de Catalunya, en contra del que requereix la nova Directiva sobre la presència de continguts europeus. En concret, n'ofereix el 22,2% respecte el total, segons el sistema de comptabilització més favorable i el 17,3% segons el menys. 

En total, l'oferta de Netflix en català és de nou obres

En relació amb la llengua catalana, Netflix ofereix dos llargmetratges i quatre sèries en versió original catalana, així com dos documentals subtitulats i una sèrie doblada. En total, doncs, l’oferta de Netflix en llengua catalana, original, doblada o subtitulada, és de nou obres.

Pel que fa a la facilitat d’accés a aquestes obres, Netflix permet la cerca d’obres amb àudio o subtitulades en llengua catalana. Tot i així, i pel que fa a la prominència, cap d’aquestes obres amb àudio o subtitulades en llengua catalana apareix en les dues primeres pantalles lògiques que s’ofereixen en un perfil sense un consum predefinit. Pel que fa al castellà, el conjunt de títols del catàleg de Netflix hi estan doblats o subtitulats.

El CAC ha analitzat per primer cop el catàleg audiovisual de Netflix per avaluar la presència d’obres europees i la seva prominència, és a dir, la facilitat amb què una persona usuària pot trobar, en les primeres pantalles del menú, aquestes produccions. La Directiva de serveis de comunicació audiovisual estableix que els prestadors de serveis a petició han de disposar d’un percentatge d’almenys el 30% d’obres europees en els seus catàlegs i n’han de garantir la prominència.

La gran majoria de continguts han estat elaborats en els darrers 10 anys

L’informe constata que, tot i no assolir aquesta xifra, Netflix introdueix alguns sistemes que operen en favor de la prominència de l’obra europea en el conjunt del catàleg, com ara la concentració de l’oferta d’obres europees en les primeres pantalles a què s’accedeix en la navegació, els anuncis i la reiteració d’una mateixa producció sota epígrafs diferents. La revisió de la Directiva va ser aprovada per les institucions europees l’octubre del 2018 i els estats membres disposen fins al proper mes de setembre per transposar-la als ordenaments jurídics respectius.

L’informe també ha analitzat l’any de producció de les obres del catàleg de Netflix, on destaca la presència majoritària de produccions molt recents. En concret, la gran majoria de les obres han estat realitzades en els darrers 10 anys: el 88,8% (segons el sistema 1) i el 84,8% (sistema 2). Per contra, les produccions de més de 20 anys estan per sota del 3% en qualsevol dels dos sistemes.