Público
Público

Contingut patrocinat

Formar-se, la clau per trobar feina i millorar professionalment

La Generalitat de Catalunya ofereix cursos de formació totalment subvencionats, per a persones de qualsevol edat i nivell professional.

Publicidad

Formar-se, la clau per trobar feina i millorar professionalment - Photo by Robert Bye on Unsplash

La Formació Professional aporta valor. Millora les competències i habilitats de les persones i afavoreix el seu desenvolupament professional. Ajuda, per tant, a millorar les oportunitats laborals. I és que cada cop són més, les empreses que sol·liciten persones amb unes competències i actituds concretes. Per això, acreditar una Formació Professional i tenir el compromís de formar-se al llarg de la vida ens permet optar a una feina de qualitat, mantenir-la i progressar professionalment.

Una opció de qualitat és la Formació Professional per a l’Ocupació, que ofereix certificacions per diferents nivells, tant per a persones amb estudis previs de batxillerat o de cicles superiors com per a persones sense estudis i contempla 600 especialitzacions de tots els sectors econòmics. La majoria de la formació inclou pràctiques en un centre de treball; un període que, en moltes ocasions, es converteix en una oportunitat per demostrar l’actitud i els coneixements per ser contractat.

Una oferta formativa diversa i permanent

La Generalitat de Catalunya, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ofereix cada any 1.500 cursos sense cap cost per al participant amb certificació oficial (Certificats de Professionalitat) a persones en situació d’atur, a través de centres propis i de centres acreditats en tot el territori. També ofereix accions d’altres especialitats formatives, per donar resposta a les necessitats de les persones treballadores i les empreses.

Alhora, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ofereix cursos totalment subvencionats per treballadors/es en actiu, per tal de millorar competències professionals concretes o adquirir-ne de noves, aspecte molt necessari per mantenir el lloc de treball, desenvolupar-se professionalment o amb l’objectiu de l’autoocupació.

Els cursos són tant per a persones en atur com en actiu, per tal que millorin les seves perspectives professionals

Disposen d’un catàleg d’accions formatives que actualitzen de forma permanent per donar resposta a les necessitats canviants dels treballadors/es i dels sectors productius. Són més de 8.000 cursos especialitzats, en diferents franges horàries, tant en modalitat presencial com online, majoritàriament d’entre 30 i 50 hores; formació per a 120.000 treballadors/es en totes les famílies professionals (informàtica i comunicacions, comerç i màrqueting, indústries alimentàries, instal·lació i manteniment, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, sanitat, etc.); i 4 milions d’hores de formació, de les quals, més del 50% és formació acreditable oficialment.

Certificats de Professionalitat

Gran part de l’oferta formativa del SOC i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya generen certificats de professionalitat que permeten acreditar les competències professionals dels treballadors i incrementen les seves expectatives professionals.

Els Certificats de Professionalitat permeten que persones que no tenen un perfil professional definit es puguin formar en una ocupació qualificada que els ajudarà a trobar feina. També possibilita que persones que tenen un perfil professional definit puguin millorar les seves competències tècniques i la seva qualificació professional.

Alhora són una oportunitat per a la reorientació professional. I en aquest cas és molt destacable com poden ajudar a orientar el perfil professional a la progressiva digitalització de l’economia. Un exemple el trobem en persones que estaven a l’atur en sectors amb poca generació de llocs de treball i s’han format en programació TIC, on hi ha un elevadíssim dèficit de professionals, el que els ha permès trobar feina.

Altres exemples d’èxit el trobem en les persones que realitzen cursos de “muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió”, moltes d’elles sense estudis, que després de la formació  (que inclou pràctiques en empresa) obtenen una capacitació tècnica qualificada i  un carnet d’Instal·lador.

En un món canviant, la formació professional ha de ser constant

En un món canviant, que actualment es troba en plena revolució digital, els experts assenyalen que moltes de les professions actuals desapareixeran en el futur.

L’oferta formativa del SOC i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya no només facilita l’obtenció d’una feina de qualitat, sinó que també permet que les persones es puguin crear uns itineraris professionals i formatius propis, adaptats a les necessitats personals i professionals de cada moment.

Les dades del mercat de treball demostren que més d’un terç de les persones que troben feina tenen educació superior, ja sigui Formació Professional o Graus universitaris

És d’aquesta manera com hem d’entendre a partir d’ara la Formació Professional: com un constant al llarg de la vida, que permeti als treballadors/es adaptar els seus coneixements a les necessitats dels nous temps i assegurar-se així el futur professional. Segons dades del mercat de treball, avui més d’un terç de les persones que troben feina tenen educació superior, ja sigui Formació Professional o Graus universitaris, una tendència que no farà més que créixer en els propers anys.

Podeu consulta l’oferta formativa al web del SOC (serveiocupacio.gencat.cat) i del Consorci (conforcat.gencat.cat).

Una història d’èxit

La Cristina exercia de cambrera en un bar, però la seva vocació era poder conduir un tràiler. Per això, l’any passat va decidir seguir un curs de Conducció de vehicles pesants de viatgers i un altre de transport per carretera a través del Consorci per a la Formació Contínua. Va seguir la formació de manera exitosa, el que li va permetre canviar de feina i actualment, treballa conduint un Aerobús al torn de nit.

La seva aposta per la formació contínua li ha permès canviar de sector i ha augmentat les seves perspectives laborals. Aquest fet l’ha motivat a continuar amb el seu itinerari formatiu i té previst iniciar aviat un curs amb el SOC de trànsit de mercaderies per carretera, que li permetrà obtenir el Certificat de Professionalitat, multiplicant així les seves oportunitats de continuar millorant professionalment en el futur.