Público
Público

La Generalitat augmenta la seva transparència i les eines de participació ciutadana

Renova i actualitza el seu Pla de Govern Obert pels anys 2019-2020. Permetrà compartir més informació de qualitat per tal de millorar la relació entre el ciutadà i l’Administració. 

La Generalitat augmenta la seva transparència i les eines de participació ciutadana - Photo by Brooke Cagle on Unsplash

CONTINGUT PATROCINAT

El govern obert és una forma de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, la cocreació de polítiques públiques i el retiment de comptes cap a la ciutadania. L’element principal de qualsevol política de govern obert és la ciutadania que és qui pot fer ús de les dades i de la informació que se li ofereix per col·laborar en la millora del funcionament de l’Administració.

La secretaria de Transparència i Govern Obert, adscrita al Departament d’Acció Exterior i Transparència, té la missió d’impulsar i promoure el govern obert dins la Generalitat, amb polítiques que persegueixen una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania.

La Generalitat es planteja cinc grans reptes en matèria de govern obert: Apoderar la ciutadania fent accessible la informació pública de manera comprensible i didàctica, impulsar la generació de valor social a través de l’ús de les dades obertes i assegurar alts nivells d’ètica i qualitat en tots els projectes i serveis públics. També incorporar de forma habitual la participació ciutadana i de la societat civil en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques i impulsar, en xarxa amb tots els actors públics i privats, el canvi cultural i organitzatiu, que requereix el govern obert.

La ciutadania pot participar en les polítiques de govern obert per mitjà de diferents portals impulsats per la Generalitat:

- www.transparenciacatalunya.cat. Incorpora la informació de les administracions locals i altres administracions i entitats catalanes.

- dadesobertes.gencat.cat. Hi ha publicades les dades de caràcter públic de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús i la reutilització.

- participa.gencat.cat . Portal de participació ciutadana des d’on es pot accedir als òrgans estables de participació i als processos de participació ciutadana promoguts per la Generalitat.

El Pla del Govern Obert

El Pla de Govern Obert 2017-2018 va eixamplar l’abast de les polítiques de transparència dutes a terme fins al moment i agrupades al Pla estratègic de Transparència 2015-2017. Preveia 5 àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i canvi cultural. El grau de compliment de les més de cent accions contemplades al pla va ser del 72.8%.

Aquest mes de juny s’ha aprovat el Pla de Govern Obert 2019 -2020 que pren com a base el pla anterior i fixa el marc estratègic en matèria de dades obertes, transparència, participació ciutadana i integritat pública. El Pla defineix 7 àmbits d’actuació (4 estratègics i 3 transversals), 7 objectius estratègics i 24 objectius operatius, amb un total de 132 actuacions.

Pla Govern Obert

Pla Govern Obert

El Pla s’implementarà de manera transversal a tots els departaments, i incorpora novetats per a potenciar el treball en xarxa, la presència internacional, la implicació de la societat i l’adequació de les infraestructures. S’han tingut en compte els objectius de l’Agenda 2030, especialment l’ODS 16, s’han incorporat projectes tenint en compte l’enfocament de gènere i el Pla es compromet amb l’estratègia global de l’Open Data Charter, l’organització internacional que impulsa les dades obertes i amb la que Catalunya col·labora, i que defensa que les dades han de seguir els criteris següents:

- Obertes per defecte
- Actualitzades i exhaustives
- Accessibles i utilitzables
- Comparables i interoperables
- Que millorin la governança i la participació ciutadana
- Que promoguin el desenvolupament inclusiu i la innovació

Què es pot trobar al Portal de Dades Obertes?

El Portal de Dades Obertes de la Generalitat permet fer el següent:

1.- Obertura de dades d’interès públic

- Es tracta del principal catàleg de dades obertes de Catalunya.
- Es publiquen dades subjectes a la Llei de transparència i d’altres d’interès públic.
- Les dades es poden visualitzar i descarregar en múltiples formats-
- Qualsevol persona pot enllaçar al seu portal web les dades publicades al portal de dades obertes-

2.- Automatització de processos i integració d’aplicacions

- El portal de dades obertes pot servir com a única font de dades per compartir entre diferents departaments.
- Evita la connexió directa entre sistemes d’informació interns i redueix costos.
- El gestor d’aplicacions ofereix la possibilitat de connectar aplicacions al portal que carreguin o descarreguin les dades automàticament.

3.- Creació de visualitzacions

- Qualsevol persona pot dissenyar visualitzacions simples i atractives per mitjà de les eines del portal de dades obertes.
- Els departaments de la Generalitat poden realitzar visualitzacions a partir de les dades obertes i incrustar-les fàcilment als seus webs.

L’eina participa.gencat.cat

El mes de novembre del 2018 es va presentar el portal participa.gencat.cat. Es tracta d’una plataforma que va néixer el 2015 però que s’ha renovat. És una eina de comunicació bidireccional a través de la qual els diferents departaments de la Generalitat ofereixen als ciutadans la possibilitat d’implicar-se, virtual o presencialment, en els processos participatius relacionats amb les polítiques públiques impulsades pel Govern, els consells de participació de la Generalitat o el procés de creació de normes promogudes per l’executiu.

Actualment el portal compta amb més de 4.700 persones inscrites i més de 1.300 propostes registrades. Hi ha hagut 11 processos participatius fins ara, com són el Pla Europa, Construïm l’Òmnia de futur, La Meva Salut, l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i Aliança Catalunya 2030, L’espai de menjador escolar, l’Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya i Un nou model energètic per Catalunya.