ALEJANDRO TORRÚS
AGÈNCIES
marisa kohan
PÚBLIC
PÚBLIC
JORDI DE MIGUEL
carles bellsolà
CARLES BELLSOLÀ
ROGER CASTILLO
EUROPA PRESS 
neus suñer
EUROPA PRESS
PATRICIA CAMPELO
públic
PÚBLIC
EFE
públic
PÚBLIC
PÚBLIC
PÚBLIC
carles bellsolà
MARISA KOHAN
EUROPA PRESS I PÚBLIC
PÚBLIC I AGÈNCIES
esperanza escribano
EUROPA PRESS
EUROPA PRESS
EFE
LAURA SAFONT
EUROPA PRESS I PÚBLIC
EUROPA PRESS
LAURA SAFONT 
públic
JAUME GRAU
AGÈNCIES